Klokkenluider procedure

Tranemo heeft een 'klokkenluidersprocedure' waarmee medewerkers en andere belanghebbenden ernstige onregelmatigheden en wangedrag veilig kunnen melden.

 

Volgens de nationale wetgeving mag de klokkenluidersprocedure alleen worden gebruikt om onregelmatigheden en wangedrag met betrekking tot het bedrijfsmanagement en andere sleutelfiguren te melden.Ernstige onregelmatigheden en wangedrag kunnen bijvoorbeeld zijn:  • Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie, fraude en vervalsing
  • Significante tekortkomingen in de veiligheid op de werkplek
  • Significante schendingen van milieuregels en vervuiling van het milieu
  • Ernstige vormen van discriminatie en intimidatie
  • Ernstige schendingen van de gedragscode

De klokkenluidersprocedure mag alleen worden gebruikt zoals hierboven beschreven. Andere problemen moeten worden gemeld via de normale communicatiekanalen van het bedrijf.

  

Meld ernstige vermoedens:

Uw rapport moet naar de aangegeven vertegenwoordiger van Tranemo worden gestuurd. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld, wat betekent dat een zeer beperkt aantal mensen bij de behandeling van uw zaak betrokken zal zijn. Als u feedback wilt, moet u uw e-mailadres invoeren.

U kunt uw zaak ook melden bij een externe partij.

Stuur een bericht


U kunt dit formulier gebruiken om een ernstige onregelmatigheid of wangedrag te melden volgens bovenstaande regels. Vul onderstaande gegevens in en stuur het bericht per e-mail.

Ik ga akkoord met het privacy beleid van Tranemo en mijn case voldoet aan de bovenstaande vereisten voor de klokkenluidersprocedure van Tranemo.

Als u uw zaak liever aan een externe partij meldt, kunt u een e-mail sturen naar de openbare notaris bij de gemeente Tranemo: anders.johansson@sparbankentranemo.se

  

Tranemo houdt geen rekening met de volgende rapporten:

  • Rapporten die niet voldoen aan de criteria voor de klokkenluidersprocedure van Tranemo
  • Onduidelijke meldingen die niet kunnen worden onderzocht
  • Rapporten over een bedrijf dat niet door Tranemo wordt gefinancierd
  • Rapporten die ongepast of beledigend taalgebruik bevatten
Afbeelding