Kwaliteitbeleid

We ontwikkelen en leveren geavanceerde werkkleding op een duurzame manier. Door een combinatie van expertise en innovatie creëren we veiligere werkplekken. Het doel van onze kwaliteitsinspanningen is om de ontwikkeling van het bedrijf te waarborgen door continue verbetering. We willen een concurrerend bedrijf bouwen dat blijft groeien en duurzame winstgevendheid toont. Ons kwaliteitsbeleid vormt de basis voor kwaliteitsmanagement.

 

TEVREDEN KLANTEN

Het voornaamste doel van Tranemo Textil is te voldoen aan de wensen van de klant. Wij willen de beste leverancier van werkkleding zijn in elk land waarin we actief zijn, met producten en diensten die de klantverwachting overstijgt en die aanzienlijke voordelen bieden t.o.v. andere beschikbare kleding in de markt. We werken nauw samen met eindgebruikers, wat leidt tot een continu verbeterproces op het gebied van kwaliteit en functionaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om gezamenlijk de kansen in de markt verder te ontwikkelen.

FOCUS OP PROCESSEN

Tranemo Textil streeft naar duidelijke en consistente controle over alle bedrijfsprocessen door middel van duidelijk omschreven processen en procescontroles, welomschreven en vastgelegd in meetbare doelen. Alle bedrijfsaspecten hebben als basis uitgangspunten de hoogste mate van bedrijfsethiek en klantgerichtheid- om er zeker van te zijn dat ons partnerschap duurzaam is en voor beide partijen tot voordeel is.

CONTINUE VERBETERING

Onze processen en prestaties worden continu gemonitord en doorontwikkeld en onze kwaliteitsdoelen worden op reguliere basis gemeten en bijgestuurd. Voor een goede concurrentiepositie in de markt is het noodzakelijk onze producten en diensten continue te blijven ontwikkelen. Dit bereiken we door onze nauwe samenwerking en communicatie met zowel onze dealers als eindgebruikers.

KWALITEIT - EEN DEEL VAN ONZE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Om als Tranemo Workwear continu te kunnen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, vraagt dit verantwoordelijkheid van elke individuele medewerker van Tranemo en maakt dit als vanzelfsprekend deel uit van de dagelijkse werkzaamheden. Dit betekent dat de filosofie en cultuur van 'persoonlijke verantwoordelijkheid' een parameter is voor iedere individuele medewerker van Tranemo en dit ingebed zit in het hoge verantwoordelijkheidsgevoel op het gebied van kwaliteit binnen het bedrijf.

Afbeelding