Milieubeleid

Ons bedrijfsconcept is het ontwikkelen, produceren en verkopen van hoogwaardige werkkleding voor de Europese markt. Door innovatie en expertise helpen we mee aan een veiligere werkomgeving. Tranemo milieubeleid heeft een vaste plaats in haar bedrijfsbeginselen en haar bedrijfsvisie, wat betekent het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving, het continu creëren van kwaliteitsverbetering, een consistente winstgevendheid en een positieve merkbeleving. Ons milieubeleid vormt de basis voor de manier waarop onze processen zijn ingericht. Dit betekent:  • Onze milieu inspanningen moeten worden geleid door meetbare doelen (indien mogelijk). Deze doelstellingen dienen continu te worden gemonitord en te worden herzien om onze activiteiten te verbeteren en een ecologisch, economische en technische duuzaamheid binnen ons bedrijf te realiseren.
  • Milieubewustzijn moet in alle processen van idee tot uitvoering een natuurlijk verschijnsel zijn.
  • Waar mogelijk proberen we alternatieven te zoeken die een minimale impact hebben op mens en milieu.
  • Wij blijven continu op de hoogte van de van toepassing zijnde milieuwetgeving en regelgeving en deze vormen het minimale uitgangspunt voor ons milieubeleid.
  • Wij informeren onze leveranciers over de eisen die wij stellen op milieugebied en verzekeren ons ervan dat de relevante zaken zijn gewaarborgd. Eigen intitatieven van leveranciers op het gebied van duurzame ontwikkeling worden door ons aangemoedigd.
  • Wij informeren, trainen en betrekken onze medewerkers bij milieukwesties om een sterker milieubewustzijn te creëren op de werkplaats wat op haar beurt zal leiden tot een betere milieuprestatie.
  • Wij conformeren ons aan de Code of Conduct
Afbeelding