ELEKTRISCHE VLAMBOOG – HET VERGETEN GEVAAR

Volgens een rapport van de Zweedse National Electrical Safety Board was er in 2018 één dodelijk ongeval, 456 elektrische ongevallen en 335 incidenten in verband met elektrische werkzaamheden. In 2019 kwamen nog eens drie mensen om bij elektrische ongevallen.

 

Sinds 1934, als toonaangevende Europese leverancier van inherente vlamvertragende en vlamboog beschermende werkkleding, streeft TRANEMO naar nul-niveau voor ernstige vlam gerelateerde ongevallen. Door 100% inherente vlamvertraging te garanderen, garanderen we gebruikers dat onze kledingstukken levenslange bescherming bieden. Deze vlamvertraging is een eigenschap van de vezel en kan niet worden uitgewassen of weggesleten.

 

 

HOUDT UW BEDRIJF DE ARC-GEVAREN OP UW WERKPLAATS BIJ?

Tomas Kristensson van Swedish Standard Solutions Group AB (SSG) werkt met kwesties die zeer relevant en concurrentieneutraal zijn - voornamelijk met betrekking tot de Zweedse industrie en het formuleren van normen. Een voorbeeld van zo'n probleem is de elektrische vlamboog standaard. Tomas heeft een achtergrond in elektrotechniek en is betrokken geweest bij het ontwikkelen van de cursussen en adviezen die SSG biedt.

 

GEVAREN VAN ELEKTRISCHE VLAMBOGEN

Het gevaar van elektrische vlambogen ontstaat wanneer mensen met elektriciteit werken aan blootgestelde elektrische apparatuur of elektrische systemen die onbeschermd zijn. De gevaren van een elektrische vlamboog zijn onder meer: thermische effecten, hard geluid, spatten, gesmolten metaal, optische straling, brandwonden en andere effecten.

Het gevaar voor elektrische vlambogen is een belangrijke uitdaging voor TRANEMO in haar inspanningen om ernstig letsel op de werkplek als gevolg van hitte en vuur te voorkomen door de juiste beschermende uitrusting te bieden.

Tomas Kristensson legt uit dat hij de elektrische vlamboog vaak het 'vergeten gevaar' noemt en wijst op een foto uit 1939 waarop de niet-geïsoleerde schakelapparatuur van die tijd te zien is.

Elektrische vlambogen vormden in die tijd een groot gevaar. De kans op ongevallen nam enigszins af toen installateurs begonnen met het isoleren van schakelapparatuur, maar toen kwam het gereedschapsgevaar in beeld. Bij niet-geïsoleerd gereedschap is er een hoog risico om een elektrische vlamboog te veroorzaken. Geïsoleerde gereedschappen werden in de jaren negentig geïntroduceerd en werden in 1996 op grote schaal gebruikt. Desondanks zijn er nog steeds elektrische vlamboogincidenten.

 

Volgens Kristensson lijdt het geen twijfel dat er nog steeds gevaren bestaan, zoals sommige oude, onbeschermde schakelapparatuur die nog steeds in gebruik is. Hij noemt ook bovengrondse hoogspanningslijnen en niet-geïsoleerde batterijen. Er bestaat ook gevaar voor elektrische vonkoverslag wanneer elektrisch onderhoud wordt uitgevoerd of wanneer deuren en afschermingen worden verwijderd en gereedschappen in de buurt worden gebruikt.

Verwondingen door elektrische vlambogen kunnen ongebruikelijk zijn, maar ze kunnen buitengewoon ernstig zijn. Op dit gebied is vaak een betere training vereist, zodat professionals de gevolgen begrijpen, hun gedrag kunnen aanpassen en de risico's op vlamboogletsels minimaliseren.

TRANEMO heeft TRANEMO SKINSAFE ontwikkeld - een meer lagen systeem dat is ontworpen om de huid van de gebruiker te beschermen tegen hitte, vlammen en vlambogen. Vanwege de veeleisende werksituaties richten we ons op de veiligheid van het individu door een effectieve combinatie van beschermende lagen vanaf de huid naar buiten te bieden. Comfort en goede pasvorm staan daarnaast altijd hoog in het vaandel.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risicobeoordeling, het analyseren van de gevolgen, het inschatten van de kans op een ongeval en het zorgen dat gebruikers over de juiste beschermingsmiddelen en gereedschappen beschikken. Risicobeheer moet ook worden uitgevoerd vóór, tijdens en nadat elektrische werkzaamheden zijn voltooid. In gevallen waarin u een installatie bezit of gebruikt die een vlambooggevaar met zich meebrengt, bent u verantwoordelijk als er een risico op elektrische vonkoverslag bestaat. Je moet ook anderen informeren over de gevaren van een vlamboogongeval, risico's identificeren en berekenen, borden plaatsen en werknemers informeren over wat wel en niet mag worden uitgevoerd ', legt Kristensson uit.

 

SSG heeft een handleiding opgesteld over de kwestie van elektrische vlambogen in elektrische installaties. De gids is bedoeld als hulpmiddel om eigenaren en werkgevers te informeren over het beheer van installaties met een risico op elektrische vlamboogongevallen. De gids geeft onder meer informatie over belangrijke stappen die moeten worden ondernomen om de risico's van vlamboogongevallen tegen te gaan.

 

  • OPSTARTEN EN RISICO'S IDENTIFICEREN
  • BEREKENING
  • RISICOMANAGEMENT  
  • PERSOONLIJKE BESCHERMINGSAPPARATUUR EN GEREEDSCHAP
  • VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  • PLANNING, ONTWERP EN INKOOP  
  • VAARDIGHEDEN EN TRAINING
  • FOLLOW-UP, NALEVING EN AUDIT

 

Zodra de analyse is voltooid en eventuele risico's zijn geïdentificeerd, is het tijd om naar TRANEMO te gaan. Samen voeren we een individuele risicoanalyse uit. Wij geloven niet in een multi-standaard benadering ('Multinorm') waarbij een enkel kledingstuk bescherming moet bieden tegen alle risico's, ongeacht de beroepscategorie. TRANEMO belooft haar expertise en innovatie te gebruiken om kwalitatief hoogwaardige beschermende kleding te leveren die is ontworpen om u te beschermen tegen de risico's die specifiek zijn voor uw werk.

 

WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE TEKORTKOMINGEN?

In zijn werk is Tomas veel oude installaties tegengekomen en gelooft hij dat dit zowel een kwestie van kosten is als een gebrek aan risico bewustzijn.


Weinig eigenaren zien de vervanging van complete schakelapparatuur als een prioriteit, omdat ze nog nooit eerder een vlamboogongeval hebben gehad. Echter, dit kan precies zijn waar het ongeval toeslaat. Een ontoereikende risicoanalyse of verkeerd uitgevoerde elektrische werkzaamheden kunnen bijdragen aan mogelijk persoonlijk letsel en wellicht de productie enkele weken stilleggen.

 

Tomas adviseert bedrijven om beschikbare alternatieven te verkennen om de risico's te minimaliseren zonder de schakelapparatuur volledig te hoeven vervangen. Deze omvatten het analyseren van werkmethoden, het gebruik van beschermende uitrusting en ervoor te zorgen dat beschermende kleding aan het juiste veiligheidsniveau voldoet. TRANEMO en SSG werken op dit gebied continu samen. Kristensson is van mening dat maar heel weinig bedrijven in de Zweedse industrie een diepgaande risicobeoordeling hebben uitgevoerd in overeenstemming met SSG 4510.

 

Er is enorm veel werk te doen en op dit moment hebben we eigenlijk alleen maar de oppervlakte bekrast en zaken in beweging gebracht. Oorspronkelijk was het mijn ambitie om dit in drie maanden te regelen, maar ik werk nu bijna zeven jaar aan vlamboogproblemen en er is nog veel te doen

Omdat SSG normen stelt en mensen traint op belangrijke elektrische veiligheidskwesties, kan TRANEMO het juiste niveau van beschermende kleding leveren dat aan deze vereisten en meer voldoet. Elektrische producten spelen een steeds grotere rol in onze samenleving, waardoor ook veiligheid steeds belangrijker wordt.

We gebruiken elektriciteit in onze elektrische fietsen, auto's en zonnepanelen. Onze huishoudens zitten vol met batterijen en elektrische gadgets, die gevaarlijke situaties kunnen opleveren voor individuen en voor fabrikanten.

In veel gevallen is het nodig om kledingstukken een hoger beschermingsniveau te geven dan de normen vereisen. Elk kledingstuk dat TRANEMO levert, biedt de bescherming en functies die nodig zijn om alle mogelijke risico's tegen te gaan '. Klik op de onderstaande link om meer te weten te komen over hoe TRANEMO beschermende kleding produceert voor vlamboogbescherming.