ELEKTRICITEIT & ENERGIE

Werknemers in de elektriciteits- en energiesector lopen het risico te worden blootgesteld aan vlambogen die kunnen optreden als er een kortsluiting, een schakelfout, bedieningsfout of apparatuur storing is. Elektrische vlambogen kunnen werknemers blootstellen aan zeer hoge energieniveaus en leiden vaak tot ernstige brandwonden en hand-/ oogletsel. Het dragen van verkeerde werkkleding kan letsel verergeren, dus het is belangrijk om de juiste beschermende kleding te kiezen die in elke laag bescherming biedt tegen vlambogen. Het is even belangrijk om handschoenen en gelaatsbescherming te kiezen die zijn gecertificeerd, om te beschermen tegen elektrische vlambogen.

RISICO INVENTARISATIE

 • Vlamboog
  • Gesmolten metaalspatten
  • Stralingswarmte
  • Convectiewarmte
  • Elektrische schok
  • Drukgolf
  • Geluidsoverlast
  • Optische straling
  • Giftige gassen
 • Vlammen & hitte
 • Transport ongevallen (buiten werkzaamheden)


RISICO INVENTARISATIE

Wanneer men werkt als elektro technieker moet de kleding voldoen aan de normering EN ISO 11612 in combinatie met IEC 61482-2 / EN 61482-2, omdat het risico van een vlamboog bestaat. Wanneer de werkzaamheden buiten worden verricht, kunnen eisen worden gesteld aan de zichtbaarheid, EN ISO 20471.


In geval van een elektrische vlamboog wordt de kleding blootgesteld aan diverse gevaren. Deze gevaren kunnen door een juist ontwerp van de kleding zo veel mogelijk worden geminimaliseerd. We adviseren een buitenste laag die voldoet aan de PPE 2 met een Arc Rating (ATPV of EBT waarde conform NFPA 70E) boven 8 cal/cm².


De collectie Switch Schakelkleding is ontworpen om te werken met het risico van blootstelling aan Elektrische vlamboog ongevallen met zeer hoge energieniveaus, bijvoorbeeld
in schakelinstallaties of bij het afsluiten van stroom en inbedrijfstelling van elektrische installaties. De Switch range is gecertificeerd conform 40 cal/cm², PPE4.


Op al onze vlamboogkleding staat de Arc Rating waarde vermeld op het label aan de buitenzijde. Zo kan men eenvoudig het juiste kledingstuk kiezen. In de herziene norm EN 61482-2 wordt ELIM gebruikt als de Arc Rating-waarde. Als aanvullende informatie kan de ATPV/EBT-waarde ook worden vermeld en verwijst naar de risicobeoordeling standaard NFPA 70E. Alle nieuwe producten worden getest volgens EN 61482-2 en gemarkeerd met de ELIM- en de ATPV/ EBT-waarde. Tijdens de overgangsperiode zal Tranemo de voorraad kleding updaten die is gecertificeerd volgens IEC 61482-2; om die reden kan de kleding tijdens die transitie beide markeringen hebben.FR-Emblem