ALGEMENE VEREISTEN

De voornaamste reden om vlamvertragende kleding te dragen is om er zeker van te zijn dat de kleding geen vlam vat en/of de drager tijd te geven om in geval van een incident naar een veilige plek te gaan. Er zijn verschillende normeringen en symbolen voor de diverse risico's en we willen er zeker van zijn dat u de juiste combinatie kiest, aansluitend op uw risico inventarisatie.

Alle Tranemo PBM veiligheidskleding volgt de Verordening (EU)2016/425 en de meest recente Europese (EN) normeringen voor PBM kleding die onder de Verordening valt.

PBM Verordening (EU)2016/425

Alle werkgevers zijn volgens de wet verplicht tot uitvoering van een risico inventarisatie.

  • Gevaar identificatie - Identificeer gevaar en risico factoren die schade zouden kunnen veroorzaken.
  • Risico analyse - Analyseer en evalueer het risico dat met het gevaar wordt geassocieerd.
  • Risico evaluatie - Bepaal passende manieren om het gevaar te elimineren of het risico te beheersen wanneer het gevaar niet.Risico beoordeling is het totale proces van gevaar identificatie, risico analyse en risico evaluatie. PBM (Persoonlijk Beschermings Middel) dient te worden gebruikt, wanneer het risico niet kan worden vermeden of uitgeschakeld. Om werknemers tegen deze risico’s te beschermen, dient de werkgever voordat de PBM wordt gekozen, deze risico’s te analyseren en evalueren om te kunnen beoordelen welke eisen aan de PBM moeten worden gesteld.Er zijn 3 categorieën in de PPE Verordening:

Categorie I - laag risico op verwonding (bijv. bescherming tegen regen EN 343)

Categorie II - risico op verwonding (bijv. EN ISO 11612 A, B, C, hitte & vlammen)

Categorie III - hoog risico op verwonding (bijv. vlamboog IEC 61482-2, gesmolten metaal EN ISO 11612 D, E).


Tranemo Categorie III kleding kent een product kwaliteit monitoring systeem (Module D volgens de Verordening) om er zeker van te zijn dat de kleding aan de veiligheidseisen voldoet. De kleding is voorzien van de CE-markering en het nummer van de Notified Body die de EU- certificering heeft uitgevoerd.

Afbeelding