Banner-Mining

MIJNBOUW

 

De mijnbouwindustrie wordt steeds meer geautomatiseerd en heeft zeer hoge veiligheidsnormen. Dit brengt ook nieuwe risico's met zich mee, aangezien de mijnen dieper zijn, de machines groter zijn, de productiesnelheden hoger zijn en er meer verkeer in de mijnen komt. Veel van het werk in mijnen en dagbouwmijnen betreft gevaarlijke omgevingen, onder en boven de grond. Veel voorkomende risico's zijn stof, gassen, chemicaliën, werken op hoogte, beperkt zicht, bewegende voertuigen, vuur en risico's in verband met stralen en overstroomde schachten. Waar risico's niet te vermijden zijn, is het belangrijk om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Beschermende kleding die is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 verbetert het zicht bij het werken in de buurt van grote voertuigen die in de mijnbouw worden gebruikt. Mijnbouwwerk kan ook beschermende kleding vereisen met andere belangrijke certificeringen, afhankelijk van de aard van het werk, zoals EN 1149-5, EN ISO 11612 en EN ISO 11611.


RISICO INVENTARISATIE

  • Transport ongevallen (grote voertuigen in open en ondergrondse mijnbouw)
  • Vlammen & hitte
  • Explosie risico / ATEX-omgeving (incidenteel)
  • Vlamboog (incidenteel)
  • Lasspatten (incidenteel)

RISICO INVENTARISATIE

Het werken in een mijnbouw omgeving vraagt om genormeerde zichtbaarheidskleding gecertificeerd conform EN ISO 20471 om zo zichtbaar te zijn voor al het groot materiaal in de open en ondergrondse mijnbouw. Deze grote voertuigen hebben grote dode hoeken en High Visibility kleding is dan cruciaal. Bij werk in een ATEX-omgeving, waarbij met explosieven wordt gewerkt nabij methaan/aardgas ondergronds, adviseert Tranemo kleding gecertificeerd conform EN 1149-5 in combinatie met EN ISO 11612. De antistatische eigenschappen van de kleding minimaliseren het risico van het ontstaan van een vonk (ontstekingsbron) welke een explosie kan veroorzaken. De meeste Tranemo vlamvertragende kleding is EN 1149-5 gecertificeerd en is voorzien van een antistatische vezel in het doek. Heeft een kledingstuk metalen onderdelen, dan zal dit tijdens gebruik moeten worden afgedekt volgens de EN richtlijnen, die aan het ontwerp van de kleding worden gesteld. Tranemo heeft een grote range Non-Metal kleding in het assortiment.

 

In de mijnbouw zijn veel werkers actief met onderhoud en infrastructuur en voor de elektrotechnici bestaat het risico van een elektrische vlamboog. De impact van bovenstaande risico’s kan worden geminimaliseerd door te kiezen voor de juiste kleding oplossing, gecertificeerd conform IEC 61482-2 / EN 61482-2. Het advies is een Tranemo Skinsafe™ systeem met een buiten laag die voldoet aan PPE 2 met een Arc Rating (ATPV of EBT waarde, conform NFPA 70E) boven 8 cal/cm².

 

Al onze vlamboogkleding is voorzien van een label aan de buitenzijde met daarop de Arc Rating, zodat eenvoudig de juiste bescherming kan worden gekozen. In de herziene norm EN 61482-2 wordt ELIM gebruikt als de Arc Rating-waarde. Als aanvullende informatie kan de ATPV/EBT-waarde ook worden vermeld en verwijst naar de risicobeoordeling standaard NFPA 70E. Alle nieuwe producten worden getest volgens EN 61482-2 en gemarkeerd met de ELIM- en de ATPV/ EBT-waarde. Tijdens de overgangsperiode zal Tranemo de voorraad kleding updaten die is gecertificeerd volgens IEC 61482-2; om die reden kan de kleding tijdens die transitie beide markeringen hebben.

 

Voor incidenteel laswerk moet de kleding ook voldoen aan EN ISO 11611 of dient gebruik te worden gemaakt van aanvullende las accessoires.