Banner-Sustainability-Our-responsibility-Logistics

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE


Om onze totale CO2 voetafdruk met succes te helpen verminderen, nemen wij maatregelen om onze logistieke en distributiestromen te stroomlijnen.


Dit vereist nauwe samenwerking in de hele waardeketen - van inkoop tot levering. Wij passen een prognose gestuurde planning toe in de verkoop- en aankoopfase alvorens over te gaan tot de logistiek. Dit helpt ons om overtollige voorraden te vermijden en zo bij te dragen aan een duurzamere distributie.


PRODUCT TRANSPORT

Het vervoer van onze producten omvat alle transport tussen leveranciers in onze toeleveringsketen, inkomend transport van de belangrijkste leveranciers naar ons magazijn en uitgaande transporten van ons magazijn naar de klanten. Ons doel is de uitstoot van broeikasgassen door transportactiviteiten die bijdragen aan klimaatverandering, te verminderen. Door de juiste vervoerswijze te kiezen, kunnen wij lagere emissies bereiken. Daarom geven wij de voorkeur aan vervoer over zee, omdat dit aanzienlijk klimaat- en milieuvriendelijker is dan vervoer over de weg. Door zorgvuldige logistieke planning en gebruik van co-freight mogelijkheden, kunnen wij de milieu-impact van het vervoer van onze producten tot een minimum beperken.


DOELTREFFEND MAGAZIJN SYSTEEM

Door duurzame logistieke strategieën voor magazijnen te hanteren, proberen wij de tijd en kosten die nodig zijn om logistieke activiteiten uit te voeren, aanzienlijk te verminderen en de milieuprestaties van onze logistieke systemen te verbeteren. Wij maken gebruik van geautomatiseerde orderverzameling en geïntegreerde digitale oplossingen voor nauwkeurige leveringen. Dit resulteert in een vermindering van het aantal retourzendingen, waardoor onze transportvoetafdruk kleiner wordt.


HERGEBRUIK VAN PLASTIC

In onze milieustrategie hebben wij recycling en hergebruik van plastic als een van onze doelstellingen aangemerkt. Met een focus op verpakkingen proberen wij nieuwe duurzame mogelijkheden te vinden voor het gebruik ervan en de rol van plastic in onze activiteiten te heroverwegen. Onze ambitie is om verschillende soorten plastic te gebruiken, die geschikt zijn voor verdere recycling. Wij zien het ook als onze plicht om onze leveranciers zorgvuldig te informeren over onze eisen voor verpakkingen. Tegenwoordig gebruiken wij plastic zakken met 50% gerecycled materiaal voor kledingstukken die in onze eigen productiefaciliteit en in de CMT-productie worden geproduceerd. Als noodzakelijke maatregel hebben wij een proces voor hergebruik ingevoerd door plastic zakken in te zamelen en bij de CMT-productie opnieuw te gebruiken. Volgens onze berekeningen kan dit leiden tot een CO2-besparing van 420 kg per jaar.