Banner-Petrochemical

Kemi och Petrokemi

CHEMIE & PETROCHEMIE

 

Werk met chemicaliën/ petrochemicaliën vereist vaak beschermende kleding die is gecertificeerd volgens EN 13034, EN 1149-5 en EN ISO 11612. Het is belangrijk om te achterhalen welke chemicaliën het bedrijf gebruikt, zodat beschermende kleding kan worden gekozen die geschikt is voor de specifieke chemicaliën of een groep chemicaliën die in gebruik zijn.


RISICO INVENTARISATIE

  • Explosie risico / ATEX- omgeving
  • Vlammen & hitte
  • Chemicaliënspatten
  • Transport ongevallen (beperkt)
  • lamboog (Industriële elektro technieker)

RISICO INVENTARISATIE

Voor werkzaamheden in de petrochemische industrie adviseert Tranemo kleding die is gecertificeerd conform EN 13034, EN 1149-5 en EN ISO 11612. De anti-statische eigenschappen van de kleding minimaliseren het risico op het ontstaan van vonken (een ontstekingsbron) welke tot een explosie kunnen leiden.


De meeste Tranemo doeken zijn gecertificeerd conform EN 13034 en hebben een behandeling ondergaan, die beschermt geeft tegen chemicaliën in spray vorm. De kleding volgens een geschikt en goedgekeurd model hebben het EN13034 pictogram in de CEmarkering. Het is belangrijk om het juiste doek te kiezen die beschermt tegen het chemicaliën risico waaraan men wordt blootgesteld. Deze kleding dient industrieel te worden gewassen voor het re-activateren en re-appliceren van de EN 13034 coating.


Bij het risico van een elektrische vlamboog moet de kleding ook voldoen aan de norm EN 61482-2. High Visibility, EN ISO 20471, kan ook van belang zijn.