Banner-Sustainability-Sustainable-product-development-Chemicals

CHEMICALIËN


We zullen moeten samenwerken aan een stabiele leefomgeving voor toekomstige generaties. Het bedrijf werkt volgens een vastgesteld milieubeleid en heeft de ambitie om voortdurend te werken aan de verbetering van de producten en de reductie van de impact van het bedrijf op het milieu.


REACH

TRANEMO-producten zijn gemaakt van doeken en accessoires die voldoen aan de vereisten van REACH. REACH is een EU-verordening over chemicaliënwetgeving en de afkorting staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. ECHA is het Europees Agentschap voor chemische stoffen en in Zweden heeft het Zweedse Agentschap voor chemische stoffen de primaire verantwoordelijkheid voor de toepassing van de REACH-verordening.

 

>> Klik hier voor meer informatie over REACH.

 

Om ervoor te zorgen dat TRANEMO-producten voldoen aan alle vereisten van REACH, gebruiken we een Restricted Substances List (RSL) die al onze leveranciers moeten ondertekenen en naleven. De TRANEMO RSL is een lijst van alle stoffen en de eisen en grenswaarden onder Europese wetgeving. Naast REACH gebruikt TRANEMO zijn RSL om te voldoen aan alle huidige EU-regelgeving, zoals de Persistent Organic Pollutants Regulation (POP's) en de Biocidenverordening. Onze RSL stelt ons ook in staat om ervoor te zorgen dat onze leveranciers voldoen aan de kandidaatslijst voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's).

TRANEMO maakt deel uit van de Chemicals Group bij RISE IVF, waardoor we op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en wetgeving. In samenwerking met RISE wordt de TRANEMO RSL twee keer per jaar bijgewerkt om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de beperkingen en bijgewerkte wetgeving zoals aanbevolen door de Chemicals Group.


OEKO-TEX

Bovendien heeft het merendeel van de toegepaste stoffen het Oeko-Tex 100-certificaat, dat garandeert dat de materialen vrij zijn van schadelijke of gezondheidsbedreigende stoffen. Het label wordt beheerd door International Oeko-Tex Association, dat eveneens de controle uitvoert.

 

>> Klik hier voor meer informatie over Oeko-tex®

>> OEKO-TEX Certificate