Banner-Helmets

NORMERINGEN VOOR HELMEN

» EN 397        » EN 50365         » EN 166       » ASTM F2178 

Helmen zijn gecertificeerd en getest volgens verschillende normen om de gebruiker te voorzien van informatie zodat de juiste helm met de juiste bescherming voor het specifieke werkgebied kan worden gekozen.


Tranemo adviseert:

 • Gebruik de helm als aanvulling op uw beschermende kleding en zorg ervoor dat deze stevig op uw hoofd zit.
 • Bewaar het op de juiste temperatuur als u het niet gebruikt (5°C - 35°C).
 • Gebruik de helm niet tijdens elektrotechnische werkzaamheden als de helm of een ander onderdeel (helmschaal, vizier, verstelmechanismen of kinbanden) beschadigd of vuil is.
 • Een natte of vochtige helm moet voor gebruik grondig worden gedroogd.
 • De helm heeft een beperkte levensduur en moet worden weggegooid voordat de vervaldatum is verstreken. Informatie over de levensduur is te vinden op de achterkant van de helm.EN 397
Norm voor industriële veiligheidshelmen

De norm specificeert eisen voor materialen en prestaties, testmethoden en etiketteringsvereisten voor industriële veiligheidshelmen.


De verplichte eisen zijn van toepassing op helmen voor algemeen gebruik in de industrie. Er zijn enkele optionele aanvullende prestatie-eisen die de helmfabrikant kan specificeren. Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende voorwerpen, waarbij gevolgschade aan de hersenen en schedelfracturen een risico vormen. Helmen die gecertificeerd zijn volgens EN 397 moeten voldoen aan de eisen voor schokdemping verticaal, weerstand tegen doordringen van scherpe voorwerpen, vlambestendigheid en kinriem eisen loslaten bij minimaal 150N en maximaal 250N.


EN 50365
Norm voor elektrisch geïsoleerde helmen voor gebruik in laagspanningsinstallaties

Deze optionele test zorgt voor een betrouwbare bescherming tegen elektrische schokken tot AC 1000 V of DC 1500 V. De gebruikte spanning voor deze test is 10000V. Helmen die zijn goedgekeurd volgens EN 50365 moeten worden gemarkeerd met het driehoek symbool en de vermelding “klasse 0” in de schaal.

Helm goedgekeurd volgens EN 50365:

 • Beschermt tegen elektrische schokken en gevaarlijke elektrische stroom door het hoofd.
 • Beschermt tegen wisselspanning tot 1000 V (AC) of gelijkspanning tot 1500 V (DC)
 • Mag geen geleidende onderdelen bevatten als de helm isolerend is.
 • Er mogen geen ventilatieopeningen zijn die onbedoeld contact met onder spanning staande delen kunnen veroorzaken.
 • Moet voldoen aan de vereisten in overeenstemming met EN 397.


EN 166
Norm voor oogbescherming

De norm specificeert functionele eisen voor alle soorten oogbescherming. De norm behandelt algemene overwegingen met betrekking tot oogbescherming, zoals aanduiding, classificatie, basiseisen, speciale eisen en aanvullende eisen, testmethoden, etikettering en informatie voor de gebruiker.

 

 • Oogbescherming moet vrij zijn van uitstekende delen, scherpe randen of andere defecten die tijdens het gebruik ongemak of schade kunnen veroorzaken.
 • Geen enkel onderdeel van de oogbescherming die in contact komt met de drager, mag gemaakt zijn van materialen waarvan bekend is dat ze huidirritatie veroorzaken.
 • Hoofdbanden moeten minimaal 10 mm breed zijn over alle delen die in contact kunnen komen met het hoofd van de drager.
 • Hoofdbanden moeten verstelbaar zijn of zichzelf aanpassen.
 • Glasses approved according to EN 166 must be tested according to:
  • Artikelen goedgekeurd volgens EN 166 moeten worden getest volgens: EN 167 Optische test - Dit omvat tests voor gezichtsveld, transmissie en diffusie evenals vervormingseigenschappen
  • EN 168 Mechanische testmethoden - Robuustheid en weerstand tegen hitte, ontbranding en corrosie. Er zijn twee robuustheidstests - ”minimale robuustheid” en ”verhoogde robuustheid”
  • EN 170 - Eisen voor filters tegen Uv-straling


ASTM F2178

Arc Rating-waarde voor gelaatsscherm

ASTM F2178 (Open Arc) Het vizier is getest volgens om de Arc Rating (ATPV of EBT) van het vizier te bepalen.

 

GS-ET-29E (Box Test) Testmethode en certificering van gelaatsbescherming.

Deze vlamboogtest resulteert in een geslaagd of niet-geslaagd resultaat volgens de volgende instellingen:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)
De testmethoden komen overeen met de EN 61482-1-2 Box-test, maar zijn aangepast voor gezichtsbescherming.

Helmets