Milieu strategie

Tranemo streeft ernaar beschermende kleding van wereldklasse te produceren en tegelijkertijd onze impact op het milieu te minimaliseren. Onze ambitie als leverancier, partner, klant en werkgever is om actief bij te dragen aan een betere samenleving die in harmonie is met het milieu en zo onze ontwikkeling duurzamer maakt.We moeten bijdragen aan het behoud van een duurzaam milieu voor toekomstige generaties. Onze inspanningen op milieugebied zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse werk, waarin we hoge eisen stellen aan duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Het uitgangspunt voor onze inspanningen op milieugebied is ons bedrijfsconcept.

We ontwikkelen en leveren geavanceerde werkkleding op een duurzame manier. Door een combinatie van expertise en innovatie creëren we veiligere werkplekken.

Tranemo neemt de verantwoordelijkheid voor het verminderen van de klimaatimpact en leidt tegelijkertijd de ontwikkeling van geavanceerde vlamvertragende (FR) oplossingen om letsel te voorkomen en levens te beschermen. Momenteel gelden er specifieke voorschriften voor persoonlijke beschermingsmiddelen om te voldoen aan de toenemende eisen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Met deze regelgeving in gedachten is persoonlijke bescherming een belangrijk onderdeel van onze milieustrategie, die wordt ondersteund door het nieuwste onderzoek. Hierdoor ontstaan kansen voor duurzamere producten en oplossingen die tijdens gebruik minder impact hebben op het milieu. Dit betekent dat we moeten kijken naar de milieu-impact van producten gedurende hun hele levenscyclus, niet alleen tijdens de productie.

Tranemo Cirkel van Duurzaamheid

De Tranemo Cirkel van Duurzaamheid helpt ons om de milieu- en klimaatimpact in elke fase van de levenscyclus van een product te beoordelen, vanaf de productontwikkelingsfase. Op basis van de risicobeoordelingen en gebruikersvereisten van onze klanten streven we ernaar de milieu- en klimaatimpact gedurende de hele levensduur van het product te minimaliseren totdat een kledingstuk versleten is en klaar is voor recycling.

Environmental eye

Onze milieu maatregelen

Tranemo zet zich al jaren in voor milieu maatregelen als onderdeel van haar bedrijfsmodel. We ontwikkelen onze veiligheidskleding om onze gebruikers te beschermen, die vaak werken in zware omstandigheden waar werkkleding duurzaam en slijtvast moet zijn. Dit betekent natuurlijk dat duurzame producten en materialen een essentieel onderdeel zijn van ons bedrijf.

Tegelijkertijd moeten we ook ons primaire doel bereiken om werkplekken veiliger te maken door innovatieve beschermende producten te creëren. Veel van onze beschermende kleding moet voldoen aan de PBM-normen. Ze moeten veilig zijn en de nodige bescherming bieden, wat in sommige gevallen een limiet kan stellen aan de potentiële voordelen voor het milieu. Desalniettemin is het ons doel om op een duurzame manier geavanceerde beschermingsoplossingen te ontwikkelen en actief milieu maatregelen te ontwikkelen om dit doel te bereiken.

Tranemo Klimaat Acties

  • Langere levenscyclus van het product
  • Verminderd energieverbruik
  • Betere productietechnologie en minder gebruik van chemicaliën
  • Duurzamere materialen
  • Minder milieubelasting door transport en verpakking
  • Verminderd gebruik van natuurlijke hulpbronnen