ATEX – EXPLOSIEVE OMGEVINGEN

In situaties waarbij het risico bestaat dat beschermende kleding vonken (een ontstekingsbron) kan veroorzaken die explosief materiaal kunnen doen ontbranden, is vlamvertragende werkkleding met antistatische eigenschappen vereist. Een combinatie van antistatische materialen en een correct kledingontwerp kan het risico op vonken elimineren. Beschermende kleding met antistatische eigenschappen is uiterst belangrijk bij het werken met petrochemicaliën, gas en in andere omgevingen met een hoog explosiegevaar.

RISICO INVENTARISATIE

  • Explosie risico / ATEX- omgeving
  • Vlammen & hitte

RISICO INVENTARISATIE

Indien men werkt in een ATEX-omgeving moet de kleding genormeerd zijn volgens EN 1149-5 in combinatie met EN ISO 11612. Dit, om er zeker van te zijn dat het kledingstuk geen vonken veroorzaakt, wat een eventuele explosie tot gevolg kan hebben. Dit is van groot belang in o.a. de petrochemische industrie, nutsbedrijven, industrieel onderhoud en in andere explosieve werkomgevingen. Het merendeel van onze vlamvertragende kleding is EN 1149-5 gecertificeerd. ATEX-omgevingen worden verdeeld in verschillende zones met verschillende risico niveaus. Anti-statische kleding gemarkeerd met EN 1149-5 is bedoeld te worden gedragen in Atex zones 1, 2, 20, 21 en 22. In met zuurstof verrijkte omgevingen of in zone 0 mag de Anti-statische kleding niet worden gebruikt zonder eerst te zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke veiligheidsingenieur, aangezien slijtage de beschermende werking van het kledingstuk kan beïnvloeden en het is cruciaal dat het in deze omgeving op de juiste wijze wordt gedragen. Anti-Statische kledingstukken zijn voorzien van Anti-Statische vezels welke in het doek zijn verwerkt. Conform de EN ontwerp vereisten zijn metalen onderdelen afgedekt. Onze Tera TX Non-Metal collectie is voorzien van Hi-Vis details en zeer geschikt voor ATEXAtex zone classificaties voor gas, nevel en dampen
Zon 0Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp vaak voorkomt en langdurig aanhoudt.
Zon 1Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich waarschijnlijk voordoet onder normale omstandigheden.
Zon 2 Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich voordoet onder normale omstandigheden, maar snel verdunt.
Atex zone classificaties voor stof
Zon 20Omgeving waar vaak en voor langere periodes explosieve stofwolken zich kunnen voordoen.
Zon 21Omgeving waar explosieve stofwolken zich kunnen voordoen onder normale omstandigheden.
Zon 22 Omgeving waar explosieve stofwolken zich waarschijnlijk niet zullen voordoen en indien dit wel gebeurt, snel zulllen verdwijnen.