Privacy beleid

UW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS

Tranemo Workwear Benelux doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Tranemo Workwear neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier.

Inleiding

In deze privacy verklaring informeren wij u over de manier waarop Tranemo Benelux uw persoonsgegevens verzamelt, met welk doel en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast leest u hier ook over uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Wie zijn we?

Tranemo Workwear Benelux B.V. - producent en verdeler van Tranemo Workwear en importeur van Lyngsoe Rainwear voor de Benelux
Ecu 41 - 8305 BA Emmeloord Holland
Tel. +31 (0)527 616534
www.tranemo.nl
info@tranemo.nl
NL8171.53.664B01
KvK39096425.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we de gegevens?

RELATIES

Van onze bestaande relaties verwerken we de volgende data: Volledige NAW bedrijfsgegevens. Daarnaast van de gelieerde contactpersonen: naam, voornaam, gender, functie, algemeen zakelijk nummer, mobiel nummer, professioneel e-mailadres.
De eenmaal verzamelde informatie blijft binnen onze data voor onbepaalde tijd en mogelijke wettelijk verplichte termijn/verjaringstermijnen die gelden, opgeslagen, ongeacht of de relatie tussen Tranemo Workwear en uw organisatie die u vertegenwoordigt al dan niet is stopgezet. Bij officiële stopzetting van onze relatie worden uw data gearchiveerd en zullen deze dus niet langer actief zijn binnen de organisatie. U hebt te allen tijde het recht om deze data te wijzigen/te laten verwijderen.
Tranemo Workwear verwerkt de hierboven genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:Uitvoeren overeenkomst

We hebben uw bedrijfs- en contactgegevens nodig om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, contact met u te kunnen onderhouden over zowel uw bestellingen als ook de financiële afwikkeling ervan.Informatie verstrekking

Tranemo Workwear Benelux stuurt u met regelmaat informatie, zoals:

  • Prijswijzigingen (per mail); hiermee houden we u op de hoogte van de geldende/actuele prijzen; van belang voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
  • Tranemo News (per mail) met informatie over sluitingstijden rondom Feestdagen, beurzen/evenementen, trainingsdata voor kennisdeling omtrent normeringen, uitlopende en nieuwe of gewijzigde artikelen. Tranemo News is zowel informatief als commercieel van aard.
  • Catalogus of flyer (per post of per mail); zo houden we u op de hoogte van ons actuele productassortiment en de geldende normeringen.

Afmelding voor Tranemo News is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Wanneer u zich af wilt melden voor het ontvangen van post, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan sales@tranemo.nl. Naast bovengenoemde kan Tranemo Workwear u informeren over andere zaken die van belang zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of die betrekking hebben op belangrijke ontwikkelingen binnen het assortiment of Tranemo Workwear zelf.POTENTIËLE RELATIES

Tranemo Workwear Benelux verzamelt ook persoonsgegevens van potentiële relaties. Het gaat om NAW-gegevens van bedrijven, mogelijk aangevuld met gegevens van de contactpersoon: naam, voornaam, gender, functie, algemeen zakelijk nummer, mobiel nummer, professioneel e-mailadres.
Deze gegevens worden verkregen via ontmoetingen op een beurs/event, via telefonisch contact, een ingevulde aanvraag via de website of anderszins.

Tranemo Workwear verwerkt de hierboven genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:Voorbereiding uitvoeren overeenkomst

Tranemo Workwear verwerkt de gegevens om een offerte of informatie-aanvraag te kunnen opstellen en vastleggen; de offerte en afgegeven voorwaarden worden vastgelegd; gegevens welke noodzakelijk zijn om in een later stadium een overeenkomst definitief te maken.Informatie verstrekking

Tranemo Workwear gebruikt deze informatie om potentials kennis te laten maken met Tranemo Workwear en hen te informeren over haar assortiment en/of kennis workshops. Op verzoek kan een potentiële relatie te allen tijde haar gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen uit de administratie van Tranemo. Dit verzoek kan kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen aan sales@tranemo.nl.PERSONEELSLEDEN EN SOLLICITANTEN

Tranemo Workwear Benelux verzamelt informatie van haar personeel welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; gegevens die nodig zijn voor het secretariaat, de salarisadministratie en/of die volgens de wet verplicht worden gesteld. De gegevens van personen die via mail of in briefvorm solliciteren naar een functie binnen Tranemo Workwear, worden niet gearchiveerd, tenzij nadrukkelijk met elkaar besproken en met wederzijds goedvinden overeengekomen.PERSONEN DIE DE WEBSITE BEZOEKEN

De website www.tranemoworkwear.nl verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens.

Beveiliging

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Tranemo Workwear Benelux passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Tranemo Workwear Benelux o.a. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Inzagerecht, verwijderen en vragen

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens op te vragen die bij Tranemo Workwear Benelux van u zijn vastgelegd. U kunt hiervoor een verzoek per mail indienen aan info@tranemo.nl. Op uw verzoek kunt u uw gegevens laten aanpassen of verwijderen. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact met ons opnemen, ook wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop Tranemo Workwear met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.tranemoworkwear.nl bekend gemaakt en gepubliceerd. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Privacy beleid Tranemo Workwear Benelux - versie 20180524

Afbeelding